Utleie av arbeidskraft

Utleie av yrkessjåfør

Eier og daglig leder Martin Holm påtar seg sporadiske oppdrag som innleid arbeidskraft for transportbransjen, og har førerkort i klassene AM, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, S og T. I tillegg innehar han følgende kompetanse som ofte etterspørres i bransjen:

  • Kompetansebevis for yrkessjåfører (kode 95 på førerkortet) i førerkortklassene C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E og DE.
  • ADR kompetansebevis for stykkgods og tanktransport i klassene 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 og 9.
  • Truckforerbevis T1: Lavtløftende plukktruck, palletruck m/perm. førerplass.
  • Truckforerbevis T2: Skyvemasttruck, støttebenstruck.
  • Truckforerbevis T3: Svinggaffel og hoytløftende plukktruck, sidestablende og førerløftende truck.
  • Truckforerbevis T4: Motvektstruck.
  • Truckforerbevis T5: Sidelaster.
  • Kranforerbevis G8: Lastebilkran >2 tonn meter.
  • Kranforerbevis G11: Løfteredskap.

Ta kontakt på post@lundedalen.no dersom du har behov for sjåfør til en aktuell transport.

Utleie av maskinfører

Eier og daglig leder Martin Holm skal ta maskinførerbevis høsten 2020. Han vil etter det kunne påta seg sporadiske oppdrag som innleid arbeidskraft på følgende maskinklasser/maskiner:

  • M2 Gravemaskin
  • M4 Hjullaster
  • M6 Dumper

Ta kontakt på post@lundedalen.no dersom du har behov for maskinfører til et aktuelt oppdrag.

Utleie av renholdsarbeider

Vi kan også tilby tjenester innen renhold for mindre bedrifter og i private boliger i Grenlandsregionen.

For bedrifter kan det for eksempel være aktuelt med renhold av bedriftslokaler en til flere ganger pr. uke.

Vi tilbyr også renholdstjenester til det private markedet. Det være seg enkeltoppdrag og faste oppdrag. Betaling og oppgjør på faktura eller ved ansettelse/formidling av arbeidskraft.

Ta kontakt på post@lundedalen.no og fortell om ditt behov for renhold.