Tilleggstjenester

Vi kan tilby tilleggstjenester til det som står lagret i hallen ved forespørsel. Ta kontakt for å lufte deres behov.

Omfanget av tilleggstjenester avtales før lagringens oppstart, og betales på forskudd.