Selskapet

Lundedalen Lagertjenester AS ble stiftet 20.04.2010 med formålet «Forretningsvirksomhet med hovedvekt på utleie av arbeidskraft og lagerplass til plasskrevende gjenstander, herunder betydelige varepartier. Plasskrevende gjenstander defineres her som bobiler, campingvogner, fritidsbåter, veteranbiler og transportmateriell som buss, lastebil og tilhengere. Bistå sine kunder med andre behov knyttet til det som lagres, der selskapet har kompetanse til det. Delta i andre selskaper med lik eller ulik virksomhet, og med kjøp og salg av aksjer i andre selskaper med lik eller ulik virksomhet.»

Selskapet har med andre ord et omfattende formål, og kan bistå ulike kunder med varierte behov. I løpet av kort tid etter stiftelsen kjøpte selskapet tomt, og har på denne bygd lagerhallen som nå er ført opp i Industrivegen 25. Selskapet eies av MAHO Holding AS som er morselskap i konsernet. Morselskapet/konsernet eies av daglig leder og styreleder Martin Holm.