Prisliste utendørs lagring vintersesongen 2022/2023

  • For kjøretøy og båt på tilhenger med bredde inntil 2,00 meter er pris kr. 350,- inkl. mva pr. påbegynte lengdemeter.
  • For kjøretøy og båt på tilhenger med bredde mellom 2,01 og 2,50 meter er pris kr. 450,- inkl. mva pr. påbegynte lengdemeter.
  • For kjøretøy og båt på tilhenger med bredde mellom 2,51 og 3,00 meter er pris kr. 550,- inkl. mva pr. påbegynte lengdemeter.
  • For kjøretøy og båt på tilhenger med bredde mellom 3,01 og 3,50 meter er pris kr. 650,- inkl. mva pr. påbegynte lengdemeter.

Lagring av objekter som ikke passer inn under målene over prises etter egen avtale.