Utleie av eiendom

Vi ønsker å komme i kontakt med næringsdrivende som ønsker å leie et større areal av lagerhallen for et langsiktig perspektiv. Prisene er variable, så den gunstigste prisen tilbys kunder med et langsiktige plassbehov.

Ved leie av et større areal vil leietakers ønske om mengde plass, utforming av arealet (lengde x bredde) og antall porter leietaker har behov for forsøkes å løses til kundens beste.

Som en tilleggstjeneste kan næringskunder med større plassbehov tilbys leie av toalett- og baderomsfasiliteter i samme enhet som Lundedalen Lagertjenester AS bruker i sin virksomhet. Videre vil kunder med behov for tilstedeværende kunne tilbys mulighet til å etablere kontorbrakke/kontorcontainer på eiendommen, utendørs eller innendørs.

Ved en langsiktig avtale om leie av betydelig plass vil øvrig utleievirksomhet på sikt tilpasses eller bortfalle for at kunden med stort plassbehov skal tilbys topp prioritet.

Prisene er avhengig av hvor mye plass kunden leier, og hvor lenge leieavtalen skal gjelde. Videre avhenger pris for arealet om felleskostnader som strøm, brøyting, vann og kloakk skal inkluderes, eller legges til i forhold til en fordelingsnøkkel basert på arealet leietaker leier.

Ta kontakt med Martin Holm, fortrinnsvis på post@lundedalen.no, men også på tlf 928 54 558 for å ta en prat om deres behov.